Monday, 12 December 2011

Latihan Tatabahasa


Kata Nama Am

1.  Ibu Amizan adalah seorang …………………..
     A)  nelayan
     B)  tukang jahit
     C)  tukang kayu

2.  Abang bekerja sebagai mekanik di ………………. Pak Ibrahim itu.
     A)  bengkel
     B)  restoran
     C)  klinik

3.  …………………. itu ada sepuluh tingkat.
     A)  Rumah panjang
     B)  Rumah teres
     C)  Rumah pangsa

4.  Di pasar malam ada ……………… yang menjual pelbagai jenis makanan.
     A)  pelakon
     B)  peniaga
     C)  petani

5.  Ayah menyimpan perkakasan itu di dalam ………………….
     A)  gudang
     B)  kereta
     C)  setor

  
Kata Nama Khas

1.  Abang membeli sebuah radio berjenama ………………..
     A)  Sony
     B)  Honda
     C)  Rolex

2.  Adik sedang membaca buku cerita yang berjudul …………………..
     A)  Sang Kancil dan Sang Buaya
     B)  Menara Berkembar Petronas
     C)  Bapa Kemerdekaan Malaysia

3.  Pulau Langkawi terletak di negeri …………….
     A)  Perak
     B)  Melaka
     C)  Kedah

4.  Hari Kemerdekaan negara kita jatuh pada bulan …………………
     A)  Mac
     B)  April
     C)  Ogos

5.  Ani menghadiahi sejambak bunga kepada gurunya pada …………………….
     A)  Hari Kebangsaan
     B)  Hari Guru
     C)  Hari Krismas


Kata Ganti Nama Diri

1.  Di manakah …………… tinggal?
     A)  awak
     B)  kami
     C)  aku

2.  …………….. berkelah di Sungai Congkak.
     A)  Dia
     B)  Beta
     C)  Kami

3.  ……………… amat disenangi oleh rakyat.
     A)  Dia
     B)  Beliau
     C)  Mereka

4.  Sudahkah …………… membasuh kasut?
     A)  saya
     B)  beliau
     C)  kamu

5.  Tahniah di atas kejayaan ……………
     A)  anda
     B)  dia
     C)  kami

  
Kata Sendi Nama

1.  Adik menerima hadiah ……………..  ibu
     A)  ke
     B)  dari
     C)  daripada

2.  Kami hendak ………………… perpustakaan.
     A)  ke
     B)  dari
     C)  untuk

3.  Tarikh lahir ayah jatuh ……………. 14 Mac 1971.
     A)  di
     B)  pada
     C)  untuk

4.  Ahmad sekeluarga baru sahaja sampai ……………. Pulau Pinang.
     A)  dari
     B)  kepada
     C)  ke

5.  Rumah datuk saya terletak ……………… tepi sungai.
     A)  kepada
     B)  dari
     C)  di

  
Kata Hubung

1.  Azman ……………….. Nursani yang akan dipilih sebagai ketua kelas?
    A)  lalu
    B)  dan
    C)  atau

2.  Hamid sakit perut …………………….. termakan kuih basi.
     A)  atau
     B)  kerana
     C)  tetapi

3.  Fauzah rajin ………………………. Adiknya malas.
     A)  kerana
     B)  sambil
     C)  tetapi

4.  Saya mengambil air …………………….. menghulurkan kepada ibu.
     A)  dan
     B)  lalu
     C)  atau

5.  Saya membaca buku ………………. menunggu ayah di bawah pokok.
     A)  dan
     B)  kerana
     C)  sambil


 Kata Adjektif

1.  Bau bunga ros itu sangat ………………………….
     A)  harum
     B)  busuk
     C)  hamis

2.  Negara kita sentiasa dalam keadaan …………………………. dan damai.
     A)  sunyi
     B)  kacau
     C)  aman

3.  Bayi itu sungguh …………………………..
     A)  garang
     B)  comel
     C)  menawan

4.  Adik mencuci pinggan-mangkuk yang …………………….. itu.
     A)  bersih
     B)  kotor
     C)  licin

5.  Isi buah manggis berwarna …………………….
     A)  hitam
     B)  kelabu
     C)  putih

  
Kata Seru

1.  ________________, sakitnya kepala ini!
    A.  Amboi
    B.  Aduh
    C.  Cis

2.  ________________, cantiknya baju awak!
    A.  Amboi
    B.   Eh
    C.   Nah

3.  ______________, lama kita tidak bertemu!
    A.  Oh
    B.  Wah
    C.  Hai

4.  ______________, berani kau tuduh aku!
     A.  Nah
     B.  Cis 
     C.  Hai

5.  ______________, lihatlah sendiri hasilnya.
    A.  Eh
    B.  Hai
    C.  Nah


Kata Tanya

1.  Harga buah rambutan ini ___________?
    A.  berapa
    B.  siapa
    C.  mengapa

2.  ___________ hendak menaikkan layang-layang?
     A.  Bilakah
     B.  Di manakah
     C.  Bagaimanakah

3.  ___________kah yang bersembunyi di belakang bangunan itu?
     A.  Mengapa
     B.  Siapa
     C.  Apa

4.  Sejak __________kah kamu berada di sini?
     A.  bila
     B.  berapa
     C. mengapa

5.  ___________kah mereka didenda?
    A.  Di mana
    B.  Mengapa
    C.  Siapa


Penjodoh Bilangan

1.      Guru kelas kami menghadiahkan kami se_______ pen.
a.    laras
b.   bentuk
c.    batang

2.      Kakak memotong se_________ buah mangga.
a.    ulas
b.   biji
c.    gugus

3.      Abang membeli se________ cincin untuk isterinya.
a.    laras
b.   kuntum
c.    bentuk

4.      Ibu memasukkan se______ garam ke dalam masakan.
a.    cubit
b.   ketul
c.    longgok

5.      Terdapat se________ bunga di meja Cikgu Latifah.
a.    ikat
b.   longgok
c.    jambang

  Kata ganda

1.    Gigi adik sakit kerana terlalu banyak makan _______.
a.    gula-gula
b.   rama-rama
c.    dauun-daun

2.   _______ diminta beratur di dataran.
a.    jari-jari
b.   tamu-tamu
c.    murid-murid

3.   ______ telinga Mariam luka kerana tercucuk benda tajam.
a.    dedaun
b.   bebola
c.    gegendang

4.   Rumah yang sudah usang itu dipenuhi dengan sarang _____.
a.    labah-labah
b.   rama-rama
c.    nyamuk-nyamuk

5.   Ibu menghidangkan sepiring agar-agar laici kepada ______.
a.    bebuli
b.   tetamu
c.    kekabuNo comments:

Post a Comment